Introduksjon til bruk av ChatGPT

Terje Helland

Kursholder

Terje Helland 
Leder rekruttering og forretningsutvikling

People Performance presenterer: ChatGPT for Bedriftsledere

ChatGPT er en tekstgenerator utviklet av OpenAI. Den kan produsere og forstå tekst basert på gitte instruksjoner. Dette kan være nyttig i en rekke forretningskontekster og brukes allerede av flere virksomheter…

Hvis du er interessert i å lære mer om hvordan teknologi som ChatGPT kan påvirke din virksomhet, har vi et kurs som kan passe for deg. Kurset vil gi en oversikt over ChatGPTs kjernefunksjoner og hvordan det kan brukes i forretningsutvikling.

Petter Skogheim i Hogen Systems og Geir Stokke i Lisema Invest har deltatt i kurset og funnet det informativt. Snakk gjerne med dem.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte meg direkte for å få vite mer, eller få et tilbud dere kan vurdere.

Meld deg på kurset

Scroll to Top